Učinkovita digitalna transformacija slovenske industrije

Živimo v času preboja novih tehnologij in novih poslovnih modelov, ki z eksponentno hitrostjo prodirajo v vse pore našega življenja.

V trenutni fazi je digatalizacija podjetij zelo zahteven proces. Zaradi hitrega razvoja rešitev IKT, interneta stvari (IoT) in umetne inteligence je še posebej MSP težko oceniti, kakšno je stanje tehnike in katero pot ubrati. Kljub temu, da se vsi zavedajo, da je potrebno ukrepati.

Da bi si lahko odgovorili na tri vprašanja digitalizacije ZAKAJ? KAJ? KAKO?, je nujno izdelati digitalno strategijo in nato po njej izvesti učinkovite ukrepe.

V ta namen je Slovenski podjetniški Sklad objavil javni vavčerski razpis (https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86), preko katerega dobite sofinancirane stroške (do 60%) v višini do  10.000 EUR. Preko vavčerjev boste lahko najeli zunanje strokovnjake, ki vam bodo pomagali pripraviti digitalno strategijo.  Katalog strokovnjakov je objavljen na DIH Slovenija( https://dihslovenia.si/katalogi/).

V skladu s potrebami podjetij in  pogoji razpisa  smo partnerji* pripravili program

“Učinkovita raba virov in digitalna transformacija – prehod na krožno gospodarstvo” ( – PDF).

Program je namenjen podjetjem, ki so na začetku transformacije, ali pa so že naredila določene korake v smeri poslovnih izboljšav na poti k industriji 4.0. Digitalna transformacija podjetju ponuja nove poslovne priložnosti, ki jih omogočajo nove tehnologije in tehnološke inovacije, inovacije poslovnih procesov in modelov ter organizacije in sodelovanja, s tem bodo podjetja lahko povečala svojo konkurenčnost in dodano vrednost oziroma prihodke od prodaje.

Program traja eno leto in temelji na delu interdisciplinarne ekipe, ustanovljene v podjetju, ki ji pomagajo zunanji eksperti. Program se izvaja v dveh fazah.

Prva faza obsega pripravo digitalne strategije. Ta faza je usklajena z pogoji za sodelovanje v sistemu vavčerjev. Po zaključku te faze bodo podjetja usposobljena za:

 1. oceno stanja na področju digitalizacije,
 2. pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
 3. pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:
 • Izkušnja kupca (Customer eXperience),
 • Podatkovna strategija,
 • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
 • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
 • Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
 • Strategija razvoja digitalne kulture,
 • Kibernetska varnost,
 • Industrija 4.0.(to področje je obvezno samo za proizvodna podjetja in ne za storitvena podjetja).

Druga faza obsega izvajanje aktivnosti skladno s pripravljeno strategijo. Za omenjeno fazo so prav tako najavljeni razpisi. Po zaključku druge faze programa bodo podjetja usposobljena za:

 1. vzpostavljanje osnovnih ravni zbiranja podatkov, analizo in ocenjevanje stanja; opredelitev ekonomskih in tehničnih kazalnikov za spremljanje razvoja podjetja;
 2. izvajanje optimizacije procesov: povečanje mreženja in digitalizacije, izboljšanje obstoječih tehnoloških procesov in optimizacijo uporabe virov; uvajanje novih tehnologij in tehnoloških inovacij in nadgradnjo drugih standardov za zmanjšanje stroškov; obdelavo velike količine podatkov z naprednim algoritmom;
 3. transparentnost poslovanja – pritisk na stroške in cene ter njihovo nižanje; preliminarno analizo; po metodi samoocenjevanja zrelosti podjetja v odnosu do 4.0 in opredelitev potrebnih ukrepov za uvedbo sprememb ob upoštevanju celotnega poslovnega procesa;
 4. vzpostavljanje novih poslovnih modelov: prilagajanje izdelkov kupcem, hitrejše inoviranje in možnosti boljšega načrtovanja in nadzorovanja.

Program izvajajo:

 • Fakulteta za elektrotehniko – Univerza v Ljubljani
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko – Univerza v Ljubljani
 • Tehnološka mreža ICT
 • Liveo RECP
 • Dodatni vabljeni eksperti iz podjetij
Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko
fakulteta za racunalnistvo in informatiko fri
Tehnološka mreža ICT
Liveo RECP

PRIJAVNICA NA PROJEKT

UČINKOVITA RABA VIROV IN DIGITALNA TRANSFORMACIJA – PREHOD NA KROŽNO GOSPODARSTVO.

Soglašam, da posredovane osebne podatke hranite in uporabite, da me prek e-naslova ali telefona občasno obveščate o:

Vaše podatke bomo uporabljali izključno za namen, za katerega smo pridobili vašo privolitev. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Od prejemanja sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da pošljete sporočilo na e-naslov: liveo@liveo.si z naslovom Odjava. Po obdelavi zahteve za odjavo vam bo Liveo RECP, d. o. o. prenehal pošiljati vsebine, od katerih ste se odjavili. Podrobnosti o odjavi, obdelavi in varovanju osebnih podatkov si preberite v Pravnih obvestilih.

Liveo RECP

V VSEH NAŠIH PROJEKTIH OPTIMIZACIJE PROIZVODNJE SE OSREDOTOČAMO NA MERLJIVE UKREPE IN SKRBIMO ZA NJIHOV POLNI POTENCIAL.