Okolje

Glavne značilnosti in usmeritve so interdisciplinarno delovanje projektnega tima, mednarodne izkušnje, sodelovanje z domačimi in tujimi partnerji in visoka strokovna usposobljenost na področju optimizacije industrijskih procesov, čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih vod (www.opec.co.uk, www.darcy.co.uk) in ravnanja z odpadki.

Liveo RECP

V VSEH NAŠIH PROJEKTIH OPTIMIZACIJE
PROIZVODNJE SE OSREDOTOČAMO NA
MERLJIVE UKREPE IN SKRBIMO ZA
NJIHOV POLNI POTENCIAL.