Liveo

Liveo RECP, d. o. o., Ljubljana
Stegne 7
1000 Ljubljana

mag. Mirko Lešnjak
Tel.: +386 1 511 36 40
GSM: 041 768 463
E-naslov: liveo@liveo.siDigitalna transformacija slovenske industrije

Živimo v času preboja novih tehnologij, ki z eksponentno hitrostjo prodirajo v vse pore družbe. Velik del družbe spremembe sprejema skoraj nezavedno. Le nekaj let nazaj smo na primer v roke prvič vzeli pametni telefon ali opravili nakup prek spleta, danes pa se nam to zdi del vsakdana.

Četrta industrijska revolucija 4.0 z omogočanjem »pametnih tovarn« ustvarja svet, ki virtualnim in fizičnim proizvodnim sistemom omogoča globalno in prilagodljivo sodelovanje. To omogoča popolno prilagajanje izdelkov po meri in ustvarjanje novih poslovnih modelov.

PO oceni MGRT v Sloveniji premalo izkoriščamo priložnosti, ki jih s seboj prinašajo projekti digitalne transformacije. Mnogokrat podjetja ne vedo, kakšno je stanje v podjetju in kaj je potrebno narediti. Imajo premalo podpore vodstva, premalo virov, zaposleni pa premalo znanja. Prav zaradi tega je velikega pomena, da podjetje izdela svojo digitalno strategijo, s čimer ugotovi stanje v podjetju in zapiše, kje je potrebno odpravljati pomanjkljivosti šele tej pa lahko sledi uspešna digitalna transformacija.

Tehnološka mreža ICTElektro fakultetaPodjetje Liveo RECP, v konzorciju s Tehnološko mrežo ICT in z Elektro fakulteto vabi k vpisu v program UČINKOVITA RABA VIROV IN DIGITALNA TRANSFORMACIJA – PREHOD NA KROŽNO GOSPODARSTVO.

Program je namenjen podjetjem , ki so že naredila določene korake in podjetjem, ki delujejo v smeri poslovnih izboljšav v luči 4.0. Digitalna transformacija podjetju ponuja nove poslovne priložnosti, ki jih običajno omogočajo tehnologija in tehnološke inovacije, inovacije poslovnih procesov in modelov ter organizacije in sodelovanja. Program traja eno leto in sloni na delu interdisciplinarne ekipe osnovane v podjetju ob pomoči zunanjih ekspertov.

Po zaključku prve faze programa bodo podjetja usposobljena za:

1. oceno stanja na področju digitalizacije,
2. pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
3. pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:

Po zaključku druge faze programa bodo podjetja usposobljena za:

1. vzpostavljanje osnovnih ravni zbiranja podatkov, analizo in ocenjevanje stanja; opredelitev ekonomskih in tehničnih kazalnikov za spremljanje razvoja podjetja;
2. izvajanje optimizacije procesov: povečanje mreženja in digitalizacije, izboljšanje obstoječih tehnoloških procesov in optimizacijo uporabe virov; uvajanje novih tehnologij in tehnoloških inovacij in nadgradnjo drugih standardov za zmanjšanje stroškov; obdelavo velike količine podatkov z naprednim algoritmom;
3. DT- transparentnost poslovanja – pritisk na stroške in cene ter njihovo nižanje; preliminarno analizo; po metodi samoocenjevanja zrelosti podjetja v odnosu do 4.0 in za opredelitev potrebnih ukrepov za uvedbo sprememb ob upoštevanju celotnega poslovnega procesa;
4. Vzpostavljanje novih poslovnih modelov: prilagajanje izdelkov kupcem, hitrejše inoviranje in možnosti boljšega načrtovanja in nadzorovanja.